Kitchen

เนื้อสัตว์เน่าเสียเร็ว ทำยังไงดี

เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มนุษย์เราใช้บริโภคเพื่อการดำรงชีวิต เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันก็จะมี เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา หรือเนื้อวัว เป็นต้น อาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น ปัญหาที่พบเลยก็คือระยะเวลาการจัดเก็บมีระยะสั้นกว่าอาหารประเภทอื่น เมื่อเนื้อมีการเสื่อมสภาพ สังเกตได้ง่ายๆจากสีของเนื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีม่วง นอกจากนั้นมีกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป

สาเหตุที่ทำให้อาหารประเภทเนื้อสัตว์เน่าเสียเร็วก็คือ ความชื้นและอากาศ เพราะความชื้นและอากาศเป็นแหล่งที่มีพวกจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ ได้ทำการขยายพันธุ์และเจริญเติบโตโดยอาศัยอากาศ จึงเป็นผลที่ทำให้อาหารไม่คงรูป รสชาติ กลิ่น หรือสารอาหารต่างๆก็สูญเสียไป วิธีการแก้ปัญหาคือ ต้องอาศัยเครื่องมือที่ผ่านพัฒนามาเพื่อแก้ปัญหาโลกแตกนี้ให้หมดไป เรากำลังพูดถึง เครื่องซีลสูญญากาศ หรือ เครื่องซีลถุง นั่นเอง

การทำงานของเครื่องซีลนี้ หน้าที่ของมันคือการไปนำเอาความชื้นและอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเน่าเสียของเนื้อสัตว์นี้ออกมาให้หมดหรือเหลือน้อยท่สุด ด้วยวิธีการดูดหรือการแวคคั่ม หลังจากดูดเอาอากาศออกมาจนหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการปิดผนึกปากถุง ด้วยการใช้ความร้อนละลายบริเวณปากถุงให้สามารถยึดติดกันได้ เป็นการป้องกันอากาศเข้าไปในถุงสูญญากาศที่บรรจุเนื้อเอาไว้ การถนอมอาหารด้วยวิธีนี้นอกจากจะช่วยชะลอหรือยืดอายุของอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้ว ข้อดีอีกอย่างของเครื่องซีลสูญญากาศนี้ยังช่วยกักเก็บหรือรักษาคุณค่าสารอาหารต่างๆ ไว้อีกด้วย ซึ่ง เครื่องซีลสูญญากาศ เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมประเภทเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปต่างๆ และ ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ช่วยรักษาและยืดเวลาการเน่าเสียของอาหารนี้เอง ผู้ผลิตเครื่องซีลสูญญากาศยังผลิตเครื่องซีลที่ไว้ใช้สำหรับในครัวเรือนโดยเฉพาะอีกด้วย

ขอบคุณผู้สนับสนุนบทความ: ร้านนำเจริญ