• Kitchen

    เมนูสำหรับลูกน้อย 6 ขวบขึ้น ทำง่าย อุดมสารอาหารด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้

    ลูกเมื่อถึงวัย 6 เดือนขึ้นไป คุณแม่สามารถเสริมอาหารให้ลูกรับประทานนอกจากการดื่มนมได้ ซึ่งอาหารที่เตรียมให้ลูกน้อยจะต้องทำการบดหรือใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ทำการปั่นก็ได้ เนื่องจากเด็กในวัยนี้ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้น ยังไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ ดังนั้นอาหารที่ป้อนในลูกจึงต้องมีความละเอียดสูง มีความเข้มข้นพอดี ไม่เหลวหรือข้นจนเกินไป และควรป้อนลูกทีละน้อยแล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้นในมื้อต่อไป สำหรับคุณแม่ที่ยังนึกเมนูสำหรับลูกน้อยไม่ได้ วันนี้เรามีเมนูอร่อยและเต็มไปด้วยสารอาหารตามหลักโภชนาการของเด็กมาบอกกัน

  • Kitchen

    เนื้อสัตว์เน่าเสียเร็ว ทำยังไงดี

    เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มนุษย์เราใช้บริโภคเพื่อการดำรงชีวิต เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานกันก็จะมี เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อปลา หรือเนื้อวัว เป็นต้น อาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น ปัญหาที่พบเลยก็คือระยะเวลาการจัดเก็บมีระยะสั้นกว่าอาหารประเภทอื่น เมื่อเนื้อมีการเสื่อมสภาพ สังเกตได้ง่ายๆจากสีของเนื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีม่วง นอกจากนั้นมีกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป